VMA

Jag tänker på min konst som en inre dialog.
Det kan vara försök att förstå och skapa en ordning på såväl det inre, som känslor och tankar och var de kommer ifrån, som det yttre med den värld som vi befinner oss i tillsammans.
Jag vill att min konst ska vara tillgänglig för alla och att vi genom den, minskar glappet mellan oss och lör oss förstå varandra.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.